GDPR

Pořadatel TJ Lokomotiva Teplice, z.s. (správce osobních údajů=sekretariát TJ) v souvislosti se organizací závodu zpracovává osobní údaje účastníků závodu v rozsahu uvedeném v přihlášce. Přihlášený účastník závodu vyplněním přihlášky a zatržením souhlasu (on-line přihláška) nebo podepsáním souhlasu na papírové přihlášce poskytuje své osobní údaje TJ Lokomotiva Teplice z.s. (pořadatel) s následujícím:
Účastník startuje na vlastní nebezpečí a bude dodržovat pokyny pořadatelů, souhlasí s využitím osobních údajů uvedených v přihlášce a reportážních fotografiíí ze závodu pořadatelem. Uděluje tento souhlas na dobu neurčitou.
Osobní údaje budou zpracovávány za účelem identifikace účastníků a účastnic při organizaci závodu Krušnohorská třicítka (prezence, přidělování startovních čísel, měření času), vyhodnocení jeho výsledků a informování o dalších ročnících závodu.
Účastník bere na vědomí, že má právo souhlas se zpracování osobních údajů kdykoli odvolat, a to zasláním e-mailu na loko-teplice@volny.cz (sekretariát TJ=správce osobních údajů). Současně bere na vědomí, že odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které probíhalo před tímto odvoláním.