NEDĚLE

neděle 11. března 2018

38. ročník MEZINÁRODNÍ KRUŠNOHORSKÁ TŘICÍTKA

Datum a místo konání :           neděle 11.3.2018,   Nové Město v Kr. h., lyžařský stadion     

Hlavní závod
Kategorie ročník trať
Muži absolutní pořadí 2000 a st. 30 km K 
Muži nad 40 let 1977 a st.  30 km K
Muži nad 60 let 1957 a st. 30 km K
Ženy absolutní pořadí 2000 a st. 15 km K
Ženy nad 40 let 1977 a st.  15 km K
Ženy nad 60 let 1957 a st. 15 km K
Rámcový závod
Kategorie ročník trať
Ženy 2003 a st. 30 km K
Muži 2003 a st. 15 km K

Prezentace :          v závodní kanceláři - lyžařský stadion Nové Město v Kr.h., ne do 10,30 h

Pořad závodu :     start v 11,30 h
Technika běhu :   klasický     

ročník

Všeobecné podmínky

Přihlášky :            do čtvrtka 8.3.18 12,00 h ! 
členové SLČR on-line na webu SLČR
on-line https://www.k30.cz nebo na e-mail: loko-teplice@volny.cz
Startovné zaplaťte na účet : 1061045389/0800, VS  - 122200118, do pozn. JMÉNO (potvrzení o zaplacení startovného zašlete na loko-teplice@volny.cz) nebo na místě závodu při prezentaci

Startovné :        

Závod-startovné: přihláška do 8.3. na místě
SO 15 km V 300,00 Kč 350,00 Kč
NE 30 km K 300,00 Kč 350,00 Kč
15 km K 300,00 Kč 350,00 Kč
SO + NE (15 + 30 (15)) km 500,00 Kč
FAT BIKE 300,00 Kč

Občerstvení :                  K30 - na průjezdu do 2. kola, v cíli
                                         ostatní závody - v cíli ( čaj, sušenka, pomeranč, limo, polévka )

Zdrav. zabezpečení :      Horská služba Bouřňák

Ceny :                              sobota – věcné ceny
                                         neděle - K30 - první tři v hl. závodě - finanční prémie
                                         Pro vítěze hlavní kategorie mužů a žen v součtu časů za sobotu a neděli–
                                         finanční prémie, ostatní závody - věcné ceny

Trénink :                            informace o možnosti tréninku budou na webu závodu
                                         plánek tratí bude vyvěšen na webu www.k30.cz a prostoru startu
                                         tratě budou upraveny pro klasický  způsob běhu - min. 2 stopy

Předpis :                               závodí se v souladu s Pravidly lyžařských závodů,
                                         Soutěžním řádem ÚBD SLČR pro rok 2017/2018
                                         a ustanoveními tohoto rozpisu

Všeob. ustanovení :       všichni závodníci se zúčastní na základě individ. pojištění,
                                         v prostoru stadionu nebude vyhrazen prostor pro uložení věcí
                                         a proto nebere pořadatel odpovědnost za odložené věci.

Neděle-Použití volného způsobu lyžařského běhu bude mít za následek diskvalifikaci.

Zrušení závodu :            bude oznámeno nejpozději  v pátek 9.3. webu  K30 a SLČR

Činovníci závodu :              Ředitel závodu       Luboš Jeřábek

                Hlavní rozhodčí     Václav Polanský
                Časomíra              Martin Machold
                Velitel tratí             Vlastimil Žilinský
                Velitel kontrol        Yvona Rubášová
                Sekretář                Silvie Polanská

                                                                                         Luboš Jeřábek v. r. - ředitel závodu